TRIO ATLANTIS

Trio Atlantis

Trio Atlantis är ett kammarmusikprojekt mellan tre erfarna musiker från båda sidor av Atlanten. Idén till detta musikaliska samarbete kommer från Nils Erik som under sina studier i Texas träffade och musicerade med Todd och bestämde sig för att sammanföra denne med Britta som han har känt och spelat tillsammans med i otaliga konstellationer under mer än tjugo års tid. Kombinationen av dessa tre musiker är inget mindre än lysande.

Trio Atlantis består av Britta Holger, oboe, Nils Erik Hagström, klarinett, och Todd Goranson, fagott.

 

Trio Atlantis is a chamber music ensemble consisting of three distinguished musicians from both sides of the Atlantic Ocean. The idea for this musical cooperation came from Nils Erik, who during his tenure in Texas met and worked with Todd and decided to introduce him to Britta, whom he has known and worked with in numerous constellations for more than twenty years. The combination of these three musicians is nothing short of stellar. 

Trio Atlantis consists of Britta Holger, oboe, Nils Erik Hagström, clarinet, and Todd Goranson, bassoon.